Merienda Time!

7:21 PM


I was craving for Saging Rebusaw cooked last April 28, 2012. And decided to take photos while cooking the banana :3 I'm to use the tagalog language.

First: Prituhin yung saging with cooking oil. Pag luto na, ilagay sa plato.
 2nd: Maglagay ng tubig sa kaldero at pakuluin ito.
 3rd: Pag kumukulo na yung tubig, lagyan na ng brown sugar. Pwede ring lagyan ng Vanilla para bumango yung niluluto.
 4th: Stiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.
 5th: Hintaying lumapot ang water and brown sugar solution.
 6th: Pag malapot na yung tubig with brown sugar, lagyan na ng saging.
 7th: Stir, stir, stir..
 8th: I-halo lang ang saging sa tubig with brown sugar hanggang sa tumuyo ang sugar.
 Ready to eat! Enjoy your merienda :3

  • Share:

You Might Also Like

0 comments